Børnepenge

Børnepenge er et økonomisk tilskud, der ydes til børnefamilier. I daglig tale kaldes beløbet for børnepenge, men den korrekte betegnelse fra statens side er Børne- og Ungeydelse.

Ydelsen udbetales en gang i kvartalet, når barnet er under 14 år. Fra barnet er fyldt 15 udbetales børnepengene i stedet som Ungeydelse en gang i måneden.

Beløbet der udbetales afhænger af barnets alder og justeres hvert andet år fra Skatteministeriets side.

Her på siden kan du læse alt om børnepenge – og leder du efter en specifik oplysning, kan du gå direkte til det relevante afsnit ved hjælp at klikke herunder.

Er du i tvivl om noget, kan du tage kontakt til Udbetaling Danmark Familieydelser, som er den instans der varetager udbetaling af børnepengene.

Telefonnummeret er  70 12 80 62.

Krav til udbetaling af børnepenge
Det kan du få i børnepenge
Datoer for udbetaling af børnepenge
Udbetaling af Ungeydelse
Sådan får du børnepenge
Børnepenge for første gang
Børnepenge for sidste gang
Ekstra børnepenge til enlige forsørgere
Ekstra børnepenge ved tvillinger eller flerlinger
Loft over børnepenge
Fratræk i børnepenge
Har du ikke fået børnepenge?
Du kan bruge dine børnepenge som du vil

Krav til udbetaling af børnepenge

For at være berettiget til at modtage børnepenge, er der en række krav der skal være opfyldt.

 1. Du skal have bopæl i Danmark.
 2. Du skal være skattepligtig i Danmark. I praksis betyder det, at du enten betaler skat i Danmark – eller ville skulle gøre det, i det tilfælde at du ikke har nogen indkomst.
 3. Dit barn/dine børn skal være under 18 år.
 4. Barnet skal opholde sig i Danmark og have bopæl hos dig – er dit barn i plejefamilie, vil børnepengene således tilfalde plejefamilien.
 5. Du skal have boet i Danmark i mindst to år i streg, inden for de sidste 10 år.
 6. Du skal have en NemKonto.

Børnepenge skal deles i nogle tilfælde

I bor sammen

I får automatisk en halvdel hver.

I bor hver for sig

Er I flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021, bliver Børne- og ungeydelsen udbetalt til den af forældrene, barnet har bopælsadresse hos.

Er I flyttet fra hinanden den 19. oktober 2021 eller derefter får begge forældre en halvdel hver.

Du har fuld forældremyndighed

Du får hele beløbet selv.

Det kan du få i børnepenge

Beløbet du kan få i børnepenge fastsættes for 2 år ad gangen.

Ydelsesbeløb2024 (pr. kvartal)2024 (pr. kvartal)
0-2 år5.124 kr.5.292 kr.
3-6 år4.056 kr.4.191 kr.
7-14 år3.192 kr.3.297 kr.
Pr. månedPr. måned
15-17 år1.064 kr.1.099 kr.

Satserne kan også ses på Skatteministeriet.dk

Datoer for udbetaling af børnepenge

Når barnet er under 15 år, udbetales børnepengene en gang i kvartalet. Det sker på følgende datoer:

 • 20. januar
 • 20. april
 • 20. juli
 • 20. oktober

Er datoen ikke en bankdag – fordi det er en lørdag, søndag eller helligdag – udbetales børnepengene den sidste hver inden.

Er den 20. januar en søndag, vil du således have dine børnepenge på kontoen fredag den 18. januar.

Udbetaling af Ungeydelse

Ungeydelse

Er barnet fyldt 15 år, modtager du i stedet Ungeydelse. Den udbetales den sidste torsdag i hver måned.

For det år dit barn fylder 15 år, vil du dog modtage både børnepenge og ungeydelse. Det foregår på følgende måde:

Det kvartal dit barn fylder 15, får du børnepenge i de måneder, barnet er 14 – og i den måned barnet fylder 15, får du i stedet Ungeydelse.

Hvis dit barn har fødselsdag 24. oktober, vil du således modtage børnepenge for august og september, som bliver udbetalt den 20. juli – blot vil beløbet være  1/3 lavere end normalt, fordi der er trukket en måned fra.

Den sidste torsdag i oktober vil du så i stedet få udbetalt den første Ungeydelse.

Sådan får du børnepenge

Det er som udgangspunkt barnets mor, der får overført børnepengene – men det kan sagtens ændres. Du skal således blot kontakte Udbetaling Danmark. Børnepengene overføres til modtagerens NemKonto.

Du skal ikke selv foretage dig noget for at få børnepenge. Når du har født eller adopteret vil du således automatisk bliver overført til listen over modtagere af børnepenge. Børnepengene vil således også automatisk gå ind på din konto det næstkommende kvartal.

Børnepenge for første gang

Du modtager børnepenge første gang kvartalet efter dit barn er blevet født eller adoptionsregistreret.

Bliver barnet født den 31. december, vil du modtage børnepenge for første gang den 20. januar.

Bliver barnet derimod født den 1. januar, vil du i stedet modtage børnepenge for første gang den 20. april.

Børnepenge for sidste gang

Du modtager børnepenge for sidste gang i det kvartal barnet fylder 15 år. Dog kun for de måneder i kvartalet barnet er under 14 år. Har barnet fødselsdag den 2. marts, vil du derfor i april modtage børnepenge for februar og marts – men ikke april.

I april vil du i stedet modtage din første Ungeydelse, som bliver udbetalt den sidste torsdag i måneden.

Du får Ungeydelse for sidste gang den måned, dit barn endnu er under 18 år. Har dit barn fødselsdag den 17. oktober vil du således modtage sidste Ungeydelse i september – fordi barnet fylder 18 måneden efter.

Ekstra børnepenge til enlige forsørgere

Hvis du er enlig forsørger, kan du få ekstra børnepenge. Egentlig er kaldes det for et børnetilskud, men fordi det udbetales sammen med børnepengene, kaldes det af mange for ekstra børnepenge.

Du er, som udgangspunkt, enlig forsørger når:

 • Du er eneste voksne i husstanden
 • Det kun er dig, der bidrager økonomisk til husholdningen
 • Du er fraskilt eller barnets forælder er i fængsel og har været det i mere end 3 måneder
Børnetilskud til enlige

Der er dog flere ting, der kan have betydning for, om du kan betragtes som enlig forsøger. Bor du i et bofællesskab – eller har du en kæreste, som bidrager til din økonomi i én eller anden form – kan du blive betragtet som samlevende, selvom I har bopæl hver for sig.

Tjek derfor reglerne grundigt her.

Der er to forskellige tilskud:

Børnetilskud

Beløbet er i 2024 1.608 kr. pr. kvartal – pr. barn. Beløbet kan således ganges med antallet af børn.

Ekstraordinært børnetilskud

Beløbet er i 2024 1.639 kr. pr. kvartal uanset antallet af børn.

Er du enlig forsørger til 3 børn vil du således modtage følgende – oveni dine ordinære børnepenge:

3 x 1.608 kroner + 1.639 kroner = 6.463 kroner pr. kvartal.

Beløbet er skattefrit og tilskuddet gives for at børn fra familier med kun én forsøger ikke er dårligere økonomisk stillede end børn fra familier med to forsørgere.

Du skal selv ansøge om børnetilskud og ekstraordinært børnetilskud. Du skal også selv sørge for at give Udbetaling Danmark besked hvis du ikke længere er enlig forsørger. For eksempel hvis du flytter sammen med en kæreste. Gør du ikke det vil du skulle betale dit børnetilskud tilbage igen.

Når du får børnetilskud til enlige, skal du desuden en gang om året erklære dig enlig. Du vil modtage et brev fra Udbetaling Danmark, når erklæringen igen er aktuel.

Det er kun den forælder barnet har bopælsadresse hos, der kan modtage børnetilskuddene.

Ekstra børnepenge ved tvillinger og flerlinger

Du får automatisk udbetalt et særligt børnetilskud, hvis dine børn er født samtidig. Det vil sige, hvis du har født eller adopteret tvillinger, trillinger eller en anden type flerlinger.

Du kan få børnetilskud til og med det kvartal, hvor børnene fylder 7 år.

Fylder børnene 7 år i august, vil du således modtage børnetilskuddet for sidste gang i oktober.

Det er dog et krav, at børnene har samme bopælsadresse og at du i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage børnepenge.

Børnetilskud ved tvillinger og flerlinger er i 2024 2.654 kr. pr. kvartal – pr. tvilling.

Du får således kun tilskud til tvilling B.

Har du trillinger, vil du modtage tilskud til trilling B og trilling C.

Er du mor til tvillinger vil du således hvert kvartal få udbetalt 2 x børnepenge og 1 x tvillingetilskud.

Loft over børnepenge

Der har tidligere været fremsat et lovforslag om at indføre et loft over børnepengene, som skulle medføre at familier med mere end 3 børn ikke fik tilsvarende mere i tilskud.

Reglen skulle være at barn nummer 3 kun fik tildelt 75% af det ordinære tilskud og at barn nummer 4 og opefter ikke blev ydet tilskud. Forslaget blev fremsat af Dansk Folkeparti hvis mål var at ramme særligt indvandrerfamilier.

Argumentet var at incitamentet for storfamilier til at tage et arbejde var forsvindende lille, da børnepengebeløbet i nogle tilfælde kunne være så højt, at det for familierne var muligt at nøjes med én indkomst. Det afholdte særligt mødrene fra at antage et arbejde, hvilket antageligt forhindrede integration og samtidig betød færre penge i statskassen i form af skatteindtægter.

Loftet blev dog ikke indført, og der er ikke i skrivende stund et øvre loft for, hvor meget du kan få udbetalt i børnepenge.

Fratræk i børnepenge

I 2014 blev børnepengene gjort indkomstafhængige.

I praksis betyder det, at man trækkes i børnepenge, hvis modtageren af børnepengene tjener over 882.700 kroner om året før skat (Tal fra 2024) Det er gjort ud fra et antagelse om, at familier med en høj indkomst ikke har samme behov for et økonomisk tilskud, som familier med en lavere indkomst.

Rent praktisk foregår det på den måde, at man trækkes for et beløb der svarer til 2% af det beløb indkomsten overstiger 882.700 kroner.

Alt om børnepenge

Få mere information her.

Har du ikke fået børnepenge?

Af og til oplever nogle familier, at de ikke modtager børnepenge som forventet.

Nogle gange skyldes det en teknisk fejl hos enten Udbetaling Danmark som varetager udbetalingerne eller hos din bank.

Andre gange skal årsagen findes i din økonomi.

Skylder du penge til Udbetaling Danmark eller en anden offentlig instans, kan der nemlig gøres såkaldt indehold i børnepengene. Har du ikke betalt til dit barns daginstitution vil du for eksempel enten få fratrukket den del du skylder i dine børnepenge – eller helt miste udbetalingen indtil gælden er væk.

Har du spørgsmål, så kontakt Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 62.

Du kan bruge pengene som du vil

Der er ingen regler for, hvad man må bruge sine børnepenge på. Børnepengene gives til barnets forsørger og det er derfor vedkommendes valg, hvordan beløbet skal forvaltes.

Hvordan børnepengene bruges er forskelligt fra familie til familie:

 • Nogle sætter beløbet ind på en opsparing til barnet.
 • Nogle lader pengene indgå i det fælles budget.
 • Nogle bruger børnepengene på fælles oplevelser eller ferier.
 • Nogle bruger børnepengene på julegaver eller fødselsdagsgaver.
 • Nogle vælger at betale med børnepenge, når der skal købes tøj og udstyr til børnene eller bruger børnepengekredit som betalingsmetode.

Det er således helt op til familien selv at vurdere, hvordan børnepengene skal forvaltes.

Børnepengekredit